Hodiny strávené na letisku, alebo v cudzom meste bez svojej batožiny, to vie človeka poriadne rozhodiť. Ešte horšie je to, ak kvôli meškaniu letu nestihnete svoj ďalší spoj. To sa už môže vaša dovolenka pekne pretiahnuť. Vedeli ste, že v niektorých prípadoch môžete leteckú spoločnosť žiadať o finančné odškodnenie? Pozrime sa teda na to, ako postupovať.

cestující v hale
 
V prvom rade musí váš let spadať do regulácie EC 261/2004. To si viete veľmi jednoducho overiť či už priamo na letisku, alebo cez internet. V preklade to znamená, že musí ísť o let, ktorý je regulovaný Európskou úniou. Na to, aby ste s mohli uplatniť finančnú kompenzáciu, musí váš let spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok.
 

  1. Daný let musí byť realizovaný v rámci Európskej únie, alebo v jednom  z členských štátov, teda v Nórsku, Švajčiarsku, alebo na Islande.
  2. Let musí prevádzkovať letecká spoločnosť, ktorá sídli v Európskej únii (poprípade v jednom zo spomínaných členských štátov)
  3. Odlet lietadla musí byť uskutočnení v rámci Európskej únie, alebo v jednom z členských štátov.

 
Druhým rozhodujúcim faktorom je doba meškania lietadla. V tomto prípade sa nepočíta samotné meškanie na letisku, ale reálny rozdiel medzi plánovaným a skutočným príletom do cieľovej destinácie.

ruch
 
Tu platia nasledovné pravidlá:
 

  1. Let s dĺžkou do 1500 kilometrov, ktorý mešká menej ako 3 hodiny nespadá do kategórie, kde si môžete uplatniť kompenzáciu. V prípade, že mešká viac ako 3 hodiny, máte nárok na kompenzáciu vo výške 250 eur.
  2. Pri lete s dĺžkou od 1500 do 3500 kilometrov, máte nárok na finančnú náhradu od doby meškania nad tri hodiny, a to vo výške  400 eur.
  3. V prípade letu dlhšieho ako 3500 kilometrov si pri meškaní od 3 hodín, môžete nárokovať kompenzáciu vo výške 300 eur. Pokiaľ by meškal viac ako 4 hodiny, alebo by sa neuskutočnil vôbec, máte nárok až na sumu 600 eur.