Vlastne nám neostáva iná možnosť, ako si zvyknúť, že dnešní žiaci sú internetovou generáciou, ktorej neustálym spoločníkom je smartfón. Alebo sa oplatí proti tomu bojovať? Mal by tento boj vlastne zmysel a v neposlednom rade- pozitívny dopad? Sú smartfóny pomôckou alebo naopak, dnešných žiakov otupujú? Som si vedomý, že na tieto otázky existuje viacero vzájomne odlišných odpovedí a názorov. Každé pozitívum a každá zmena prináša aj svoje mínusy a naopak, na mínusoch sa dajú nájsť pozitíva. Toto tvrdenie sa určite týka i tejto témy a pohľadu na dnešnú generáciu žiakov, ktorí sú za využívanie produktov a technológií dnešnej doby prakticky kritizovaní.

obrazovka

Väčšina rodičov údajne zastáva názor, že by sa dispozícia smartfónov počas času tráveného v škole mala zakázať alebo výrazne obmedziť, pričom k tomuto názoru sa prikláňa aj polovica učiteľov a ďalšia polovica učiteľov má na túto tému zasa opačný názor, prenosné zariadenia s prístupom na internet považujú za praktickú a zábavnú pomôcku pri učení. Myslím si, že rozdielnosť názorov sa líši i na základe veku učiteľov a teda ich porozumeniu aktuálnej technológii a dobe, v ktorej momentálne žijeme. Ale tento názor samozrejme môžu ovplyvniť aj osobné skúsenosti učiteľov, aké môžu byť pozitívne či negatívne.

mobilní aplikace

Je totiž rozdiel, či sa žiaci počas vyučovania hrajú Angry Birds alebo pomocou smartfónov hľadajú potrebné informácie.
Minimálne tretina učiteľov nielenže zastáva pozitívny pohľad na túto vec, ale mobil dokonca používajú k efektívnej vyúčbe. Je tu však aj iný uhol pohľadu a ten, ktorý som zabudol spomenúť. Mobily sa dajú využiť k podvázdaniu pri testoch a z pohľadu rodičov chápem takisto názor, že školský kolektív sa nezdravo prebieha v tom, kto má lepší mobil. Aby ich ratolesť nezostávala bokom, musia investovať do aktuálnych noviniek a verím, že táto investícia môže narušiť rodinný rozpočet nie preto, aby malo ich dieťa prístup k potrebným pomôckam, ale skôr preto, aby sa mohlo vyťahovať pred spolužiakmi s najnovšími hrami.