Ak chce niekto začať s podnikaním alebo svoje podnikanie rozšíriť o nový podnikateľský subjekt, nemusí k tomu zakladať vlastnú firmu od základov, ale môže jednoducho už existujúcu, založenú firmu kúpiť. Firma na predaj je právoplatne zapísaná v Obchodnom registri a má splnené podmienky k rýchlemu štartu podnikania.

Podnikateľ, nový rok

  • Takéto predzaložené obchodné spoločnosti majú najčastejšie formu spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.) a predajú sa tak, že sa ich obchodný podiel prepíše na záujemcu.

Takýmto spôsobom sa dajú kúpiť firmy, ktoré už za sebou majú ekonomickú a obchodnú históriu. Teda počas svojej histórie pravdepodobne vytvárali zmluvné vzťahy, obchodné transakcie, plnili si úradné povinnosti a tvorili aj rôzne záväzky. Pomerne dlhodobá história firmy zvyšuje dôveryhodnosť u obchodných partnerov. V Obchodnom registri sa dá zistiť, kedy bola ktorá firma založená. Ale relatívne dlhodobá história takéhoto podnikateľského subjektu môže zo sebou prinášať aj rôzne riziká.

  • A to v skratke nevybavené pohľadávky a záväzky zo svojej minulosti, ktoré môže preniesť na nových majiteľov.

Preto je dôležité kupovanú firmu preveriť a hlavne ju kupovať cez renomovaných poskytovateľov.

Pokiaľ ale chcete takéto riziko pri kúpe firmy výrazne znížiť, môžete sa orientovať na predaj a ponuku novozaložených ready made s.r.o.

Podnikateľ, otázniky

  • Ready made majú formu spoločností s ručením obmedzeným, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, bolo pri nich splatené základné imanie a väčšinou sú aj registrovanými platcami DPH.

Ak sú novozaložené, tak potom reálne žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávali, nemajú obchodnú históriu. Sympatický je však na nich práve fakt, že tým pádom existuje pri nich aj oveľa menšie riziko, že by mali vytvorené nejaké nesplnené záväzky a pohľadávky. Je teda vysoko pravdepodobné, že novozaložené ready made budú naozaj „čisté“ a ich podnikateľskú, obchodnú históriu s nimi začnete písať až vy.