Ak sa zakladá firma, je to pochopiteľne skutočnosť, ktorá sa musí zapísať a zaregistrovať sa pri nej musí množstvo údajov. K tým najzákladnejším sa radí nutnosť uviesť firemné sídlo, minimálne z kontaktných dôvodov. To ale znamená, že nemusí ísť doslova o adresu, na ktorom takáto firma sídli. Musí ísť skrátka o nejakú reálnu, kontaktnú adresu, ktorú má majiteľ firmy právo uviesť. Teda napríklad aj adresu svojho bydliska.

Napriek tomu ale nie každý chce zaregistrovať k firme svoje bydlisko. Predsa len súkromný život je súkromný a pracovný zas pracovný. Okolo takej firmy a jej riadenia pritom vzniká veľa administratívy, k čomu by asi bolo najvhodnejšie vlastniť, resp. mať v prenájme nejakú kanceláriu.

Miestnosť s počítačmi

Pochopiteľne, kancelária ako firemné sídlo, to by bola preferovaná možnosť. Hoci treba poukázať na fakt, že prenajať si kancelárske priestory, to pochopiteľne nie je zadarmo a začínajúcim podnikateľom či menším firmám by to dosť značne narušilo finančný rozpočet. A treba pritom poukázať aj na fakt, že títo začínajúci či menší podnikatelia by vo svojej podstate ani nemuseli takúto investíciu plnohodnotne využiť. Pre nich by bolo lepšie platiť oveľa menej za virtuálne sídlo Ezmluva.sk. Rovnako aj pre podnikateľov, ktorí napríklad na Slovensku netrávia veľa času alebo väčšinu práce zvládajú cez svoj počítač.

Kancelárske priestory

Čo sú to teda tie virtuálne sídla a prečo sú výhodné?

Odpoveď by mohla byť príliš jednoduchá- sú výhodné, cenovo. V porovnaní s klasickou kanceláriou sa dajú takto ušetriť stovky eur.

  • Tá príčina tkvie v tom, že s virtuálnym sídlom nekupujete priestory, ale adresu + doplnkové služby. Teda určitý firemný servis, napríklad pri vybavovaní korešpondencie.

V skutočnosti ide o reálnu budovu, kde vám bude chodiť pošta a túto vám personál môže zakaždým oskenovať a poslať emailom, respektíve digitálne- na diaľku. A keďže ide o reálnu budovu na reálnej (a mnohokrát lukratívnej adrese), je možné toto sídlo zaevidovať.