Veľa ľudí si mentoring mýli s coachingom a to je podstatná chyba. Aký je medzi nimi rozdiel, a čo nám môžu ponúknuť sa dozviete v nasledujúcich vetách.

1. Mentor
Aby sme pochopili, čo je to mentoring, musíme dostať informáciu o tom, kto je mentor. Mentor je profesionál, ktorý učí svojho zverenca všetko to, čo vie a ovláda. Úlohy, ktoré má zverenec uskutočniť si zadáva sám. Je to človek, s ktorým sa začnete venovať veciam, ktoré chcete v živote dosiahnuť.

trenér

2. Mentroring
Mentoring je pomenovanie pre profesionálny vzťah medzi mentorom a mentee. Mentor mentoruje svojho zverenca. Nie je to len vzťah medzi nimi, ale aj čas, ktorý dokážu obetovať jeden druhému na to, aby sa od seba navzájom učili, pretože nie len mentee sa učí od svojho mentora, ale funguje to zaručene aj opačne. Mentoring je teda určité obdobie, keď sa dokážeme učiť od niekoho skúsenejšieho a navzájom si prenechávať informácie, ktoré sme nadobudli svojimi skúsenosťami a životom.

3. Coach
U coach-a je vopred stanovený cieľ, ktorého sa držíte celú dobu coachingu. Coach dáva úlohy, ktoré by mal jeho zverenec splniť do určitej doby, ktorú tiež určuje coach. Je to profesionál v danom odbore, ktorého si človek vybral na to, aby ho coach prinútil na sebe viac pracovať.

4. Coaching
Je to profesionálny vzťah medzi coach-om a jeho zverencom. Môžeme ho nazvať určitým tréningom, čo znamená, že ho vieme podľa toho profesionálne odlíšiť od mentoringu.

prezentace

Coaching a mentoring sú dnes veľmi vyhľadávanými. Prečo tomu tak je ?
Systém školstva sa nemení už celé generácie. V dnešnej dobe si ľudia tiež vedia uvedomiť fakt, že je dôležité, aby sa každý človek venoval aktivite, v ktorej vyniká najviac. To je dôvod, prečo vyhľadávajú mentoring a coaching. Tieto dve oblasti niekedy dokážu človeka naučiť viac, ako rok strávený v škole, pretože nie nadarmo sa hovorí, že najlepšia je škola života. Človek, ktorý sa učí na základe toho, že vykonáva činnosť si lepšie pamätá ako danú činnosť vykonať správne. Informácie, ktoré nadobudne budú teda efektívne a lepšie využiteľné v praxi.

Je možné mentora získať bezplatne ?
Dnes u nás vznikajú projekty, ktoré mladým ľuďom ponúkajú mentora bezplatne. Je to veľká výhoda a šanca dokázať niečo viac, aj keby ste nemali peniaze. Cieľom týchto projektov je podporovať mladých ľudí v sebarealizácií. Hľadajú ľudí, ktorí sú istým spôsobom odhodlaní vzdelávať sa a obetovať svoj voľný čas pre svoje dobro. Tiež máte možnosť zúčastniť sa rôznych diskusií a prednášok.
Budeme vynikať vecami, v ktorých sme najlepší. Je dôležité odkrývať svoj potenciál. ak chcete vedieť ako vynikať, mentoring a coaching je tá správna voľba.