Základná operácia, ktorá na trhu prebieha, je výmena. V dnešnej dobe je to výmena našich peňazí za tovar, ktorý si vyberieme.
Lenže samotná, jediná výmena ešte netvorí trh. Trh vzniká vtedy, pokiaľ sa takéto výmeny začnú uskutočňovať masovo a teda takýchto výmen prebieha viac. Je viac obchodov, väčší výber tovaru a viac zákazníkov z rôznymi požiadavkami. Až vtedy hovoríme o trhu. Dokonca môže mať podobu medzinárodnú, kedy so sebou obchodujú dva štáty a navzájom posilňujú  svoju ekonomiku. Krajina, ktorá má nadbytok určitých produktov, materiálov, ich môže vyvážať do susedného alebo i vzdialeného štátu, ktorý tieto produkty či materiály potrebuje. Ten štát za ne zaplatí určitú finančnú čiastku /zväčša veľmi vysokú/. A teda jeden štát zbohatne finančne a ten druhý zasa materiálovo. Alebo aj finančne aj materiálovo, záleží na typu obchodu, na ktorom sa tieto štáty dohodnú. Vždy sa však snažia dosiahnuť kompromis, aby jedna krajina nezostála stratová na úkor tej druhej. Takýto medzinárodný obchod teda môže dosť pozitívne ovplyvniť ekonomickú situáciu oboch krajín.
analýza trendů
Napríklad také Nemecko vyváža svoje produkty, materiál do rôznych štátov Eú a dokonca aj Ameriky. Zásobuje veľa krajín, pričom odmenou je Nemecku finančný zisk, ktorý týmto obchodom zakaždým získa. Tými peniazmi môže opäť vylepšovať a posilnovať svoju výrobu a to tým, že stavia viac svojich podnikov, zdokonaľuje techniku pri práci, teda aj stroje a svojim zamestnancom, občanom, môže poskytnúť vyšší plat a lepšie sociálne zabezpečenie.  Takáto ekonomika je funkčná a to vďaka medzinárodnému trhu a schopnosti Nemecka vyrábať svoje vlastné produkty a ťažiť vlastné komodity a materiál.
celosvětová analýza
Významnou súčasťou posilňovania medzinárodných trhov je aj Japonsko. Veď skoro každá nová technológia, ktorá príde na trh, má pôvod výroby v tejto zemi, Japonsku. Zoberme si fakt, že v podstate už dlhé roky zásobujú krajiny celého sveta pokrokovou technológiou a najmodernejšou elektronikou. Táto zem významne napomohla technickému pokroku mnohých krajín, aj Európe aj USA. A na oplátku vieme, že Japonsko má takisto silnú a schopnú ekonomiku, pri každom vývoze príde k vysokej finančnej sume.