50 a 60 roky minulého storočia dali vzniknúť takzvanej kognitívnej psychológií. Tá sa neskôr udomácnila aj u nás v Európe. Do tej doby sa vtedajší psychológovia zaoberali skôr štúdiom správania sa ľudí. A to práve na úkor tohto. Určite ste výraz kognitívna psychológia už niekde počuli, ale pre istotu sú to tu zopakujeme. Jedná sa teda o štúdium poznávania procesov. To ako sa ľudia dokážu naučiť nové veci a kam a ako sa tieto nové poznatky ukladajú. Pretože v minulosti si vedci mysleli že tento proces funguje veľmi podobne ako je tomu u počítačových systémov. Nemohli ani len tušiť ako veľmi sa mýlili.  Cieľom takého to výskumu je teda presne zistiť ako si ľudia dokážu zapamätať nové poznatky a ako sa na ich základe rozhodujú do budúcnosti.

umění.jpg
 
Tak ako pri iných výskumoch aj tento prebieha kontrolovane. Sú využívané mnohé metódy, ktoré sú nielen riadeným experimentom ale aj za pomoci počítačovej simulácie prebieha získavanie potrebných výsledkov. Väčšina týchto experimentov však stále dookola mala jednu vec spoločnú. A tou bolo už spomínané riadené prostredie kde výskum prebiehal. Preto sa niet čomu diviť ak aj výsledky boli občas dosť mimo, na čo upozorňovali aj sami výskumníci.

mobbing.jpg

A preto sa pristúpilo k troch voľnejšiemu priebehu výskumu a zvoľneniu celého procesu výskumu. S rozvojom internetu sa začalo viac pracovať s reálnymi ľuďmi ktorý boli ochotný zodpovedať pár otázok v dotazníkoch. Zodpovedne treba ale dodať že sa v tomto smere jedná predovšetkým o teoretický výskum pretože do hlavy vám aspoň zatiaľ nik nevidí. Preto všetky výsledky či už získane v kontrolovanom prostredí alebo v reálnych podmienkach je potrebné stále brať s rezervou. Je to najme z toho dôvodu že celé sa to točí okolo výskumu procesov ako sú ľudské emócie, agresivita, radosť, motív konania alebo medziľudské vzťahy. A tak kým tu budeme tak tento výskum nikdy neskončí a my sa len môžeme tešiť na nové poznatky z neho.